Volg ons

Decisions en de impact daarvan

Velen van jullie kennen ongetwijfeld het in mijn ogen betreurenswaardige incident rond Lexi Thompson van enkele weken geleden. Zij kreeg tijdens de finaleronde van het ANA Inspiration toernooi op de Dinah Shore Tournament Course at Mission Hills (USA), op hole 12 de mededeling dat zij alsnog vier strafslagen kreeg opgelegd. Twee vanwege een overtreding die zij tijdens de tweede ronde op de voorgaande dag begaan had op hole 17, plus twee strafslagen voor het inleveren van een foutieve score.

Zij stond op dat moment twee slagen voor op So Yeon Ryu en had grote kans om dit toernooi op haar naam te schrijven. Aanleiding voor deze achteraf strafoplegging was omdat een TV kijker via een email de officials er op had gewezen dat er mogelijk sprake was van een overtreding. Hoewel de officials de naam van deze TV-kijker niet bekend maakten werden naar aanleiding van de email de TV-beelden nogmaals bekeken. Door het alsnog opleggen van vier strafslagen stond zij met nog zes holes te spelen opeens twee slagen achter. Zij wist nog terug te komen en eindigde gelijk met So Yeon Ryu. In de daarop volgende play off verloor zij met een slag verschil op de eerste hole. Superzuur voor haar en deze situatie heeft tot veel discussie geleid zowel in de USA als daarbuiten.

Wat is er nu feitelijk aan de hand in deze kwestie. Het is inderdaad zo, en de uitvergrote TV-beelden laten dat duidelijk zien, dat Lexi Thompson haar bal niet exact op dezelfde plek teruglegt. Spelen vanaf een verkeerde plek kost je inderdaad twee strafslagen. Het inleveren van een verkeerde score kost je tegenwoordig ook twee strafslagen. Tot zover dus eigen schuld dikke bult. Maar ja, wat te denken van het moment waarop het haar werd meegedeeld (de dag erna) en de wijze waarop de claim werd ingebracht.

Uit regel 34-1b van de Rules of Golf valt af te leiden dat zolang een wedstrijd nog bezig is, ofwel de einduitslag nog niet officieel is vastgesteld, het mogelijk is om een straf op te leggen. Regel 34-3, en met name Decision 34-3/9, stelt dat een claim waarmee een mogelijke overtreding van de regels wordt gemeld, ook door een toevallige toeschouwer of in dit geval een TV-kijker kan worden ingediend. Als dat laatste gebeurt, dan is het op dat moment aan de commissie om te bepalen a) of een claim in behandeling wordt genomen, b) of de claim terecht is en c) of er naar aanleiding van de claim (alsnog) straf moet worden opgelegd.

In het geval Lexi Thompson vond de commissie dus van wel. Afgaande op de feiten en de van toepassing zijnde regels zou je kunnen zeggen: terecht. Het wrange zit echter in het gegeven dat de commissie niet bekend heeft gemaakt, en dat ook niet van plan is, van wie die claim afkomstig was. Doordat ze dat niet doet blijft er een zweem van partijdigheid overheen hangen. Was het een fan van de op dat moment tweede staande So Yeon Ryu, was het iemand die boos was op Lexi, kortom vragen genoeg en daarom ook zo onverkwikkelijk. Degene die gebeld heeft mag zich ook wel even achter de oren krabben als hij/zij ziet wat het heeft aangericht.

Daags na het incident verklaarde Lexi, die weer in tranen schoot toen ze er over vertelde, dat zij zich van kwaad bewust was. Zij kon die korte putt er eigenlijk gewoon intikken. Echter haar vader had haar gewaarschuwd dat niet te doen en ook voor die korte putts de tijd te nemen. Dus zij markeert haar bal, legt de bal terug met de stip waar zij altijd op richt in de speelrichting, en heeft toen, zoals de tv beelden laten zien, blijkbaar haar bal iets verplaatst. Dom, dom, dom maar volkomen onbewust of niet....? Kijk zelf maar en laat als je wilt maar weten wat jij vindt.

Bekijk hier wat er gebeurde en het moment waarop het haar werd meegedeeld.

De R&A heeft enkele dagen na het incident samen met de USPGA een Decision 34-3/10 vastgesteld (zie onder) waarin wordt gesteld dat TV-beelden niet meer zo'n impact mogen hebben als de overtreding voor spelers en publiek met het blote oog niet is waar te nemen. Een terechte beslissing lijkt me. Iedereen moet spelen volgens de regels van het spel, iedereen is zijn eigen scheidsrechter, dat maakt golf juist zo uniek. Maar verliezen op een dergelijke zure manier is voor niemand leuk, zeker niet als er zoveel op het spel staat.

Decision 34-3/10:
Following much discussion over social media, the USGA and R&A announced Tuesday Decision 34-3/10 in an attempt to protect players from being penalized for infractions that "could not reasonably have been seen with the naked eye." The decision does not eliminate viewer call-ins.

Groeten,
Cok Dijkers

Meer nieuws

Ook lid worden van de leukste golfclub van Nederland?

Lidmaatschappen