Volg ons

Algemene voorwaarden

Reglement algemene voorwaarden lidmaatschap GolfVereniging Nederland

Artikel 1. Van wanneer tot wanneer loopt het lidmaatschapsjaar?

 • Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december).
 • Een nieuw lidmaatschap loopt tot 31 december van het lopende kalenderjaar, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld bij het afsluiten.
 • Zolang het lidmaatschap niet wordt opgezegd, wordt het ieder jaar automatisch met 1 jaar verlengd.

Artikel 2. Betaling contributie

 • De contributie wordt jaarlijks vooruitbetaald.
 • Het lid ontvangt hiervoor een betaalverzoek en dient ervoor zorg te dragen dat volledige bedrag tijdig is bijgeschreven op de bankrekening van GVN.

Artikel 3. Hoogte contributie

 • De hoogte van de contributie is afhankelijk van het afgesloten lidmaatschap.
 • De actuele lidmaatschappen en bijbehorende tarieven staan vermeld op de website.

Artikel 4. Wijziging tarieven en voorwaarden

 • De contributie en/of de algemene voorwaarden van het GVN-lidmaatschap kunnen per 1 januari worden gewijzigd.

Artikel 5. Hoe kan het lidmaatschap worden opgezegd?

 • Het lidmaatschap dient bij voorkeur opgezegd te worden via een e-mail bericht aan info@gvn.nl, onder vermelding van het lidmaatschapsnummer.
 • Een opzegging kan ook per post worden verzonden naar het secretariaat:
  GolfVereniging Nederland, Postbus 289, 2650 AG Berkel en Rodenrijs.
 • De opzegging moet voor 1 december door GVN zijn ontvangen.

Artikel 6. Wat gebeurt er nadat het lidmaatschap is opgezegd?

 • GVN stuurt per e-mail een bevestiging van de opzegging.
 • Het lidmaatschap blijft bestaan tot het einde van het lopende kalenderjaar, tenzij het lid verzoekt om het lidmaatschap per direct te beëindigen.
 • Het restant van de betaalde contributie over het lopende kalenderjaar wordt niet terugbetaald door GVN.
 • Indien de opzegging na 1 december is ontvangen, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het volgende kalenderjaar en is het lid verplicht de volledige contributie voor dat jaar te voldoen.

Artikel 7. Privacy

Ook lid worden van de leukste golfclub van Nederland?

Lidmaatschappen