Lid worden Leden login

Reglement algemene voorwaarden lidmaatschap GolfVereniging Nederland

Artikel 1. Van wanneer tot wanneer loopt het lidmaatschapsjaar?

 • Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december).
 • Een nieuw lidmaatschap loopt tot 31 december van het lopende kalenderjaar, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld bij het afsluiten.
 • Zolang het lidmaatschap niet wordt opgezegd, wordt het ieder jaar automatisch met 1 jaar verlengd.

Artikel 2. Betaling contributie

 • De contributie wordt jaarlijks vooruitbetaald.
 • Het lid ontvangt hiervoor een betaalverzoek en dient ervoor zorg te dragen dat volledige bedrag tijdig is bijgeschreven op de bankrekening van GVN.

Artikel 3. Hoogte contributie

 • De hoogte van de contributie is afhankelijk van het afgesloten lidmaatschap.
 • De actuele lidmaatschappen en bijbehorende tarieven staan vermeld op de website.

Artikel 4. Wijziging tarieven en voorwaarden

 • De contributie en/of de algemene voorwaarden van het GVN-lidmaatschap kunnen per 1 januari worden gewijzigd.

Artikel 5. Hoe kan het lidmaatschap worden opgezegd?

 • Het lidmaatschap dient bij voorkeur opgezegd te worden via een e-mail bericht aan info@gvn.nl, onder vermelding van het lidmaatschapsnummer.
 • Een opzegging kan ook per post worden verzonden naar:
  GolfVereniging Nederland, Postbus 289, 2650 AG Berkel en Rodenrijs.
 • De opzegging moet voor 1 december door GVN zijn ontvangen.

Artikel 6. Wat gebeurt er nadat het lidmaatschap is opgezegd?

 • GVN stuurt per e-mail een bevestiging van de opzegging.
 • Het lidmaatschap blijft bestaan tot het einde van het lopende kalenderjaar, tenzij het lid verzoekt om het lidmaatschap per direct te beĆ«indigen.
 • Het restant van de betaalde contributie over het lopende kalenderjaar wordt niet terugbetaald door GVN.
 • Indien de opzegging na 1 december is ontvangen, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het volgende kalenderjaar en is het lid verplicht de volledige contributie voor dat jaar te voldoen.

Artikel 7. Privacy