Lid worden Leden login
26 februari 2018 Geen reacties

Uw privacy is onze zorg

Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De AVG vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het doel van de nieuwe privacywetgeving is persoonsgegevens beter te beschermen en die bescherming in de hele EU gelijk te trekken. De verordening sluit beter aan bij de eisen van de huidige, digitale tijd. Burgers krijgen meer zeggenschap over hun data en wat daarmee gebeurt. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen.

Privacy: wat is dat?

Het recht op privacy kun je eenvoudig omschrijven als iemands recht om met rust te worden gelaten. Dit betekent ook dat je niet zomaar iemands persoonlijke informatie mag gebruiken. Dit laatste noemen we het recht op de bescherming van persoonsgegevens.

Een sportvereniging is wettelijk verplicht tot het beschermen van de persoonsgegevens van leden, vrijwilligers en alle andere personen van wie zij persoonsgegevens verwerkt.

Natuurlijk zijn we bij GVN al 15 jaar heel zorgvuldig met de gegevens van onze leden, maar de nieuwe AVG stelt ook aan ons nog strengere eisen. Daarom zullen wij onze processen de komende tijd onder de loep nemen, zodat we voor 25 mei voldoen aan de nieuwste wetten en regels rond privacy.

Wat eist de wet van ons als vereniging?

De wet zegt o.a. dat wij uw persoonsgegevens alleen mogen gebruiken/bewerken voor het doel waarvoor wij ze hebben verkregen, en dat wij alles wat mogelijk is moeten doen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Wij mogen niet zomaar persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor het uitvoeren van het doel en wij moeten u op de hoogte brengen van uw rechten.

Met welk doel verzamelt GVN persoonsgegevens?

Het registreren van handicaps en het organiseren van evenementen voor de leden zijn onze belangrijkste doelen. Hiervoor is het nodig om de volgende persoonsgegevens te beheren: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, geboortedatum en geslacht, GVN-nummer, NGF-nummer en bankrekeningnummer.

Wat kunt u de komende tijd verwachten?

Op de GVN-websites en nieuwsbrief komt een disclaimer, een privacy- en cookiepolicy.
Er komt een kleine aanpassing in de algemene voorwaarden van GVN.
Voor de zekerheid wordt de (toch al zware) beveiliging van onze data verder verhoogd.
Indien nodig vragen wij u alsnog uitdrukkelijk om toestemming om uw persoonsgegevens te blijven verwerken.

Uw privacy is onze zorg, we houden u op de hoogte!

 

 

Terug naar overzicht

Reageren is niet mogelijk.